Swedroofs taksystem-
Ekonomi och säkerhet vid takarbete

Svenskt säkerhetstänk kännetecknar Swedroofs unika taksystem, utformat för att ge säkerhet, ergonomi och ekonomi vid takläggningsarbete. Swedroofs AB erbjuder ett pålitligt taksystem som minskar risken för skador på takläggare och takmaterial. Swedroofs taksystem är enkelt att använda och det går utmärkt att kombinera med de flesta byggnadsställningar som finns på marknaden.

Swedroofs taksystem gör takläggningsarbetet mera väderoberoende, vind, regn eller snö blir inte ett hinder som stoppar takläggningen.

Använd Swedroofs pålitliga taksystem för en säkrare arbetsmiljö och bättre ekonomi.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mera.

Swedroofs taksystem- Ekonomi och säkerhet vid takarbete

Ska du bygga ett tak?

Säkerhet

- Minskad risk för personskada
- Tryggare takarbete

Ergonomi

- Minskad stress
- Bekvämare

Ekonomi

- Snabbare takmontage
- Minskad risk för skador